Terms & Bedingungen

Welkom op onze website! Dit document is een juridisch bindende overeenkomst tussen u als gebruiker (s) van de site (hierna "u", "uw" of "Gebruiker" genoemd) en StarCosplay.de - eigenaar van de site StarCosplay.de.


 


1. Toepassing en aanvaarding van de voorwaarden


(1) Uw gebruik van de diensten en producten van StarCosplay.de (hierna gezamenlijk de "Diensten" genoemd) is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden in dit document, evenals aan het Privacybeleid en alle andere regels en beleidslijnen van StarCosplay.de die van tijd tot tijd door StarCosplay.de kunnen worden gepubliceerd. Dit document en dergelijke andere regels en beleidslijnen van StarCosplay.de worden hieronder gezamenlijk de "Voorwaarden" genoemd. Door StarCosplay.de te openen of de Services te gebruiken, gaat u ermee akkoord en bent u gebonden aan de Voorwaarden. Gebruik de Services of StarCosplay.de niet als u niet alle voorwaarden accepteert.

(2) Je mag de Services niet gebruiken en mag de Voorwaarden niet accepteren als (a) je niet de wettelijke leeftijd hebt om een ​​bindend contract met StarCosplay.de te sluiten, of (b) het volgens de wet niet is toegestaan ​​om Services te ontvangen van PR China of andere landen / regio's, inclusief het land / de regio waarin u woont of van waaruit u de Services gebruikt.

(3) U erkent en gaat ermee akkoord dat StarCosplay.de voorwaarden op elk moment kan wijzigen door de relevante gewijzigde en herziene voorwaarden op StarCosplay.de te plaatsen. Door de Services of StarCosplay.de te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de gewijzigde Voorwaarden op u van toepassing zijn.


 


 2. Gebruikers in het algemeen


(1) Als voorwaarde voor uw toegang tot en gebruik van StarCosplay.de of Services, gaat u ermee akkoord dat u zich zult houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving wanneer u StarCosplay.de of Services gebruikt.


(2) U moet het privacybeleid van StarCosplay.de lezen dat de bescherming en het gebruik van persoonlijke informatie over gebruikers in het bezit van StarCosplay.de en onze gelieerde ondernemingen regelt. U accepteert de voorwaarden van het privacybeleid en gaat akkoord met het gebruik van de persoonlijke informatie over u in overeenstemming met het privacybeleid.

(3) U stemt ermee in geen actie te ondernemen om de integriteit van de computersystemen of netwerken van StarCosplay.de en / of enige andere Gebruiker te ondermijnen, noch om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot dergelijke computersystemen of netwerken.

(4) U stemt ermee in geen voordeel te halen uit het gebruik van de informatie vermeld op StarCosplay.de of ontvangen van vertegenwoordigers van StarCosplay.de bij de activiteiten, waaronder: het instellen van prijsniveaus of offertes van producten en diensten die niet zijn gekocht bij StarCosplay. de, het voorbereiden van de inhoud van de website, het schrijven van contracten of overeenkomsten die zonder de deelname van StarCosplay.de zijn.


 


3. Producten en prijzen


(1) Aangezien we onze producten en service voortdurend ontwikkelen en upgraden, kan elke technische, niet-technische specificatie, inclusief maar niet beperkt tot webpagina's, rapportagetabellen, figuren, afbeeldingen, video's of audio van een van de producten van StarCosplay.de worden gewijzigd of volledig worden gewijzigd in formaten en inhoud zonder voorafgaande kennisgeving, zowel online als offline.

(2) Prijzen vermeld op StarCosplay.de of verstrekt door vertegenwoordigers van StarCosplay.de kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


 


4. Beperking van aansprakelijkheid


(1) Materiaal dat wordt gedownload of anderszins verkregen via StarCosplay.de wordt gedaan naar eigen goeddunken en op eigen risico van elke Gebruiker en elke Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor enige schade aan het computersysteem van StarCosplay.de of verlies van gegevens die kunnen voortvloeien uit het downloaden van dergelijke materiaal.